M&E | Tòa nhà D’CAPITALE Trần Duy Hưng

  • Tên dự án: Tòa nhà D’CAPITALE Trần Duy Hưng
  • Chủ đầu tư: Tập đoàn Tân Hoàng Minh
  • Đơn vị quản lý và bán hàng: Tập đoàn Vingroup
  • Gói thầu: Hệ thống Cơ Điện (M&E)
  • Thời gian thực hiện: Năm 2017

Các dự án khác