EPC | Dự án Trạm sạc xe điện Vinfast

  • Tên dự án: Dự án Trạm sạc xe điện Vinfast
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Vinfast
  • Gói thầu: Thiết kế và thi công hệ thống 20 mô hình trạm sạc xe điện điển hình Vinfast trên Toàn quốc
  • Giá trị gói thầu: 54 tỷ VND
  • Thời gian thực hiện: Năm 2022 – 2023

Các dự án khác