M&E | Dự án BRG

  • Tên dự án: Dự án BRG
  • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hà Nội
  • Gói thầu: Cung cấp và thi công hệ thống cơ điện cho phần hầm NO15& 16 và tháp NO15.3 &NO16.1
  • Giá trị gói thầu: 59.9 tỷ VND
  • Thời gian thực hiện: Năm 2020

Các dự án khác