Dịch vụ O&M | Nhà máy điện mặt trời AMI Khánh Hòa

  • Tên dự án: Nhà máy điện mặt trời AMI Khánh Hòa
  • Chủ đầu tư: Liên danh AC Energy Philippines and AMI Energy Vietnam
  • Công suất: 50 MWp
  • Vị trí: Khánh Hoà
  • Gói thầu: Tổng thầu vận hành và bảo dưỡng (O&M)
  • Giá trị: 9.32 tỷ VND
  • Thời gian thực hiện: 06/2019-06/2024

Các dự án khác