Hệ thống điện mặt trời áp mái tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ IP Việt Nam

  • Tên dự án: Hệ thống điện mặt trời áp mái tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ IP Việt Nam
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần SkyX Solar
  • Công suất: 2492 kWp
  • Địa điểm: Đồng Nai
  • Gói thầu: Nhà thầu Vận hành & Bảo trì
  • Giá trị: 609 triệu VND
  • Thời gian thực hiện: 2021-2023

Các dự án khác