Dịch vụ O&M | Nhà máy điện mặt trời Tây Ninh Trí Việt

  • Tên dự án: Nhà máy điện mặt trời Tây Ninh Trí Việt
  • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Tây Ninh Trí Việt
  • Công suất: 30 MWp
  • Vị trí: Tây Ninh
  • Gói thầu: Dịch vụ vận hành và bảo dưỡng (O&M)
  • Giá trị: 10,5 tỷ VND
  • Thời gian thực hiện: 5/2019-5/2020

Các dự án khác