Hệ thống điện mặt trời áp mái tại Công ty TNHH Deneast Việt Nam

  • Tên dự án: Hệ thống điện mặt trời áp mái tại Công ty TNHH Deneast Việt Nam
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Skyx Solar
  • Công suất: 2145 kWp
  • Địa điểm: Bình Dương
  • Gói thầu: Nhà thầu Vận hành & Bảo trì
  • Giá trị: 619 triệu VND
  • Thời gian thực hiện: 2021-2023

Các dự án khác