Dịch vụ O&M | Nhà máy điện mặt trời Hậu Giang

  • Tên dự án: Nhà máy điện mặt trời Hậu Giang
  • Chủ đầu tư: CPCP điện mặt trời VKT-Hòa An
  • Công suất: 35 MW
  • Địa điểm: Hậu Giang
  • Gói thầu: Nhà thầu Vận hành & Bảo trì
  • Giá trị: 14 tỷ VND
  • Thời gian thực hiện: 12/2020-12/2022

Các dự án khác