Dịch vụ O&M | Nhà máy điện mặt trời BMT

  • Tên dự án: Nhà máy điện mặt trời BMT
  • Chủ đầu tư: Liên danh AC Energy Philippines and AMI Energy Vietnam
  • Công suất: 30 MWp
  • Vị trí: Khánh Hoà
  • Gói thầu: Dịch vụ vận hành và bảo dưỡng (O&M)
  • Giá trị: 6.99 tỷ VND
  • Thời gian thực hiện: 05/2019-05/2024

Các dự án khác