Hệ thống điện mặt trời áp mái tại Công ty Cổ Phần Bao Bì Tín Thành

  • Tên dự án: Hệ thống điện mặt trời áp mái tại Công ty Cổ Phần Bao Bì Tín Thành
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Skyx Solar
  • Công suất: 723 kWp
  • Địa điểm: Long An
  • Gói thầu: Nhà thầu Vận hành & Bảo trì
  • Giá trị: 177 triệu VND
  • Thời gian thực hiện: 2021-2023

Các dự án khác