Dịch vụ O&M | Nhà máy điện gió Thanh Phong

  • Tên dự án: Nhà máy điện gió Thanh Phong
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Năng lượng Ecowin
  • Công suất: 29,7 MW
  • Địa điểm: Bến Tre
  • Gói thầu: Tổng thầu vận hành và bảo dưỡng (O&M) điện gió
  • Giá trị: 45 tỷ VND
  • Thời gian thực hiện: 01/2022-01/2027

Các dự án khác