Hệ thống điện mặt trời áp mái tại Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế CS

  • Tên dự án: Hệ thống điện mặt trời áp mái tại Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế CS
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần SkyX Solar
  • Công suất: 1900,08 kWp
  • Địa điểm: Bình Dương
  • Gói thầu: Nhà thầu Vận hành & Bảo trì
  • Giá trị: 237 triệu VND
  • Thời gian thực hiện: 2022-2023

Các dự án khác