Dịch vụ O&M | Nhà máy điện gió Hòa Đông 2

  • Tên dự án: Nhà máy điện gió Hòa Đông 2
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió Hòa Đông 2
  • Công suất: 72 MW
  • Địa điểm: Sóc Trăng
  • Gói thầu: Nhà thầu Vận hành & Bảo trì phần BOP
  • Giá trị: 11 tỷ VND
  • Thời gian thực hiện: 11/2021-11/2023

Các dự án khác