Hệ thống điện mặt trời áp mái Nhà máy thép Hồng Nam

  • Tên dự án: Hệ thống điện mặt trời áp mái Nhà máy thép Hồng Nam
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Một thành viên thép Hồng Nam
  • Công suất: 1032 kWp
  • Địa điểm: Bình Dương
  • Gói thầu: Nhà thầu Vận hành & Bảo trì
  • Giá trị: 141 triệu VND
  • Thời gian thực hiện: 2022-2023

Các dự án khác