Hệ thống điện mặt trời áp mái tại Công ty TNHH dệt sợi Chen Ho

  • Tên dự án: Hệ thống điện mặt trời áp mái tại Công ty TNHH dệt sợi Chen Ho
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Khoa Học Kỹ Thuật Thép Hòa Sắt Năng Lượng Xanh
  • Công suất: 1218.24 kWp
  • Địa điểm: Bình Dương
  • Gói thầu: Nhà thầu Vận hành & Bảo trì
  • Giá trị: 167 triệu VND
  • Thời gian thực hiện: 2022-2023

Các dự án khác