Hệ thống điện mặt trời áp mái tại Nhà máy An Phát 

  • Tên dự án: Hệ thống điện mặt trời áp mái tại Nhà máy An Phát
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần SkyX Solar
  • Công suất: 8163.4 kWp
  • Địa điểm: Hải Dương
  • Gói thầu: Vận hành & Bảo trì
  • Giá trị: 1,12 tỷ VND
  • Thời gian thực hiện: 2022-2023

Các dự án khác