Dịch vụ O&M | Nhà máy điện gió Lạc Hòa 2

  • Tên dự án: Nhà máy điện gió Lạc Hòa 2
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió Lạc Hòa 2
  • Công suất: 130 MW
  • Địa điểm: Sóc Trăng
  • Gói thầu: Nhà thầu Vận hành & Bảo trì phần BOP
  • Giá trị: 15 tỷ VND
  • Thời gian thực hiện: 01/2022 – 01/2024

Các dự án khác