Hệ thống điện mặt trời áp mái tại Công ty Cổ phần Kết cấu thép Minh Trị

  • Tên dự án: Hệ thống điện mặt trời áp mái tại Công ty Cổ phần Kết cấu thép Minh Trị
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần SkyX Solar
  • Công suất: 3988 kWp
  • Địa điểm: Bà Rịa – Vũng Tàu
  • Gói thầu: Nhà thầu Vận hành & Bảo trì
  • Giá trị: 974,6 triệu VND
  • Thời gian thực hiện: 2021 – 2023

Các dự án khác