Dự án Điện mặt trời áp mái Agri-Vina Hòa Bình 2x1MWp

  • Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Agri-Vina Hòa Bình 2x1MWp
  • Khách hàng: Công ty Cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri-Vina
  • Công suất: 2x1MWp
  • Gói thầu:  EPC
  • Giá trị: 30 tỷ VND
  • Vị trí: Kim Bôi, Hòa Bình
  • Thời gian thực hiện: Năm 2020

Các dự án khác