Dự án Điện mặt trời áp mái Agri-Vina Hòa Bình | 1994kWp

  • Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Agri-Vina Hòa Bình
  • Khách hàng: Công ty Cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri-Vina
  • Công suất: 1994kWp
  • Gói thầu:  EPC
  • Giá trị: 30 tỷ VND
  • Vị trí: Kim Bôi, Hòa Bình
  • Thời gian thực hiện: Năm 2020

Các dự án khác