Dự án Trang trại điện mặt trời BMT 30MWp

  • Tên dự án: Dự án Trang trại điện mặt trời BMT
  • Khách hàng: Liên danh AC Energy Philippines and AMI Energy Vietnam
  • Công suất: 30MWp
  • Gói thầu: Liên danh EPC
  • Giá trị: 478 tỷ VND
  • Vị trí: Krông Pa, Gia Lai
  • Thời gian thực hiện: Năm 2018

Các dự án khác