Thi công Trạm biến áp và Đường dây 110KV | Nhà máy Điện gió Thanh Phong

  • Dự án: Nhà máy Điện gió Thanh Phong
  • Khách hàng: Công ty Cổ phần Năng lượng Ecowin
  • Công suất: 29.7MW
  • Gói thầu: Thi công Trạm biến áp và Đường dây 110kV
  • Giá trị Hợp đồng: 38.7 tỷ VND
  • Tỉnh: Bến Tre
  • Năm: 2022-2023

 

Các dự án khác