Dự án Điện mặt trời áp mái tòa nhà Viwaseen | 108.8kWp

  • Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái tòa nhà Viwaseen
  • Khách hàng: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Năng lượng xanh Toàn Cầu
  • Công suất: 108.8kWp
  • Gói thầu: EPC
  • Giá trị: 1.6 tỷ VND
  • Địa điểm: 48 Tố Hữu, Hà Nội
  • Thời gian thực hiện: Năm 2019

Các dự án khác