Dự án Nhà máy điện mặt trời KN Vạn Ninh 100MWp

  • Tên dự án: Dự án Nhà máy điện mặt trời KN Vạn Ninh
  • Khách hàng: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển điện mặt trời KN Vạn Ninh
  • Công suất: 100 MWp
  • Gói thầu: Tổng thầu EPC
  • Giá trị: 1566.9 tỷ VND
  • Vị trí: Vạn Ninh, Khánh Hòa
  • Thời gian thực hiện: Năm 2020

Các dự án khác