MEP | Tổng trạm Viettel Láng Hòa Lạc

  • Tên dự án: Tổng trạm Viettel Láng Hòa Lạc
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV ứng dụng kỹ thuật và sản xuất (Tecapro)
  • Địa chỉ:  Km 29, Đường cao tốc Láng – Hoà Lạc, H. Thạch Thất, Hà Nội
  • Gói thầu: Hệ thống điện trục và Phần mềm quản lý điện năng PMS
  • Giá trị gói thầu: 25 tỷ VND
  • Thời gian thực hiện: Năm 2013

Các dự án khác