Dự án Nhà máy điện mặt trời Hậu Giang 35 MWp

  • Tên dự án: Nhà máy điện mặt trời Hậu Giang
  • Khách hàng: Công ty Cổ phần điện mặt trời VKT-Hòa An
  • Công suất: 35 MWp
  • Gói thầu: Tổng thầu EPC
  • Giá trị : 219.4 tỷ VND
  • Vị trí: Phụng Hiệp, Hậu Giang
  • Thời gian thực hiện: Năm 2020

Các dự án khác