Dự án Nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc 15MWp

  • Tên dự án: Dự án Nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc
  • Khách hàng: Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Tái tạo Licogi 16 Gia Lai
  • Công suất: 15 MWp
  • Gói thầu: Liên danh EPC
  • Giá trị: 152 tỷ VND
  • Vị trí: Krông Pa, Gia Lai
  • Thời gian thực hiện: Năm 2019

Các dự án khác