Dự án Nhà máy điện mặt trời Thành Long Phú Yên 50MWp

  • Tên dự án: Dự án Nhà máy điện mặt trời Thành Long Phú Yên 50MWp
  • Khách hàng: Công ty Cổ phần điện mặt trời Thành Long Phú Yên
  • Công suất: 50 MWp
  • Gói thầu: Tổng thầu EPC
  • Giá trị: 446.2 tỷ VND
  • Vị trí: Tây Hòa , Phú Yên
  • Thời gian thực hiện: Năm 2020

Các dự án khác