Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy sữa và đồ uống Deneast | 2145kWp

  • Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy sữa và đồ uống Deneast
  • Khách hàng: Công ty Cổ phần SkyX Solar
  • Công suất: 2145KWp
  • Gói thầu:  EPC
  • Giá trị: 32.4 tỷ VND
  • Vị trí: Bình Dương
  • Thời gian thực hiện: Năm 2020

Các dự án khác