Đường dây 110KV | Nhà máy Điện gió Hòa Đông

  • Dự án: Nhà máy Điện gió Hòa Đông
  • Khách hàng: Công ty TNHH Phong điện Hòa Đông
  • Công suất: 30MW
  • Gói thầu: Thi công Đường dây 110kV
  • Giá trị Hợp đồng: 24.6 tỷ VND
  • Tỉnh: Sóc Trăng
  • Năm: 2022

Các dự án khác