M&E | Dự án Berriver

  • Tên dự án: Dự án Berriver
  • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Newtecons
  • Gói thầu: Gói thầu Cung cấp và lắp đặt hệ thống cấp thoát nước
  • Giá trị gói thầu: 5.6 tỷ VND
  • Thời gian thực hiện: Năm 2019

Các dự án khác