Trạm biến áp và Đường dây 220kV| Nhà máy điện gió Hoà Đông 2

  • Tên dự án: Nhà máy điện gió Hoà Đông 2
  • Khách hàng: Công ty Cổ phần Điện gió Hoà Đông 2
  • Công suất: 72MW
  • Gói thầu: Gói thầu thi công Trạm biến áp và Đường dây 220kV
  • Giá trị: 318.5 tỷ VND
  • Địa điểm: Sóc Trăng
  • Thời gian thực hiện: Năm 2021

Các dự án khác